Upravit stránku

V roce 2005 bylo vedení TOSK postaveno před fakt, že stará klubovna (fungovala od r.1973) musí ustoupit zamýšlené výstavbě bowlingu v areálu koupaliště. A že bude nahrazena stavbou klubovny nové. Nastala usilovná jednání, padaly smělé návrhy, vznikly první studie na papíře s myšlenkou rozšířit areál i o nafukovací halu s umělým povrchem. I její podoba se měnila. Nejprve klasická „nafukovačka“, jakých jsou nad různými sportovišti desítky. Pak se vedení klubu dozvědělo o „italské“ technologii, nafukovací hale s dřevěnými vazníky. Předseda klubu Ing.S.Tajbr a hospodář Ing.P.Novotný se vydali do Padovy na obhlídku haly (blíže postavená není) a na zjišťování možností realizace v Žamberku. Z haly byli nadšeni, z jednání s budoucími dodavateli už méně. A protože termín dokončení byl neúprosný, konec r. 2006, museli zkusit jinou variantu. Naštěstí se v Česku našly firmy, které byly ochotné „italskou“ technologii převzít. Vše se odehrávalo velmi rychle a pružně. Halu vyprojektovala firma INGENIA Opava, konkrétně ing.Václavík. Tato firma dodala také základní konstrukci – sedm dřevěných lepených vazníků. Stavební práce – podklad haly a kotvící patky připravila stavební firma VCES Praha a.s., závod Olomouc. Opláštění vymyslela a dodala firma TECHTEX Hostinné, kontaktní osobou byl pan Maličký. A protože šlo vlastně o prototyp, mnoho věcí se upřesňovalo za místě, při vlastní realizaci. A konečně povrch – šedozelená kanadská (americká) antuka - udělala renomovaná firma SIBERA SYSTÉM ze Staré Boleslavi. Zahájení stavby haly – začátek září 06, první údery zazněly 10.12.06, slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 5.ledna 2007, pásku přestříhla Helena Suková. Hodnota celého díla, tedy klubovny i haly, je 12,2 mil. Kč. Výhradním investorem bylo město Žamberk, státní dotace byla ve výši 52 % ceny, z rozpočtu města 43 % a z rozpočtu TOSK 5 % nákladů (klub se podílel především na nákladech na vnitřní vybavení klubovny a haly).

 Několik technických údajů, které objasní výjimečnost naší tenisové haly:

  • zastřešení vazníkové lepené dřevěné konstrukce dvouvrstvou plastovou fólií se vzduchovou mezivrstvou; vzduchové mezera je provedena po celém obvodu opláštění včetně odnímatelných boků
  • automatické „dofukování“ meziprostoru  řízené pomocí ventilátoru s tlakovými spínači;
  •  řízené proudění teplého vzduchu při vytápění haly
  • možnost jednoduchého odkrytí dvou protilehlých stěn při letním provozu (uvolněný prostor je zakryt hustou síťi zamezující vylétávání míčů a vniknutí do haly), čímž je zajištěno přirozené provětrávání, jednoduchými úpravami lze prostor použít k míčovým hrám i jiným sportům, jako „párty stan“ atd.
  • prosvětlení vnitřního prostoru čtyřmi okny na podélných stranách kurtů
  • šedozelená antuka nešpiní – viz www.canada-tenn.cz, je použita teprve na druhém a třetím dvorci v ČR  
  • povrch je oficiálně schválen  Českým tenisovým svazem pro soutěžní utkání
  • první hala této koncepce v České republice
Nahoru